ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสพป.เชียงใหม่ เขต 3

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทื่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และมีดร.รัตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พร้อมคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2561