ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

นายประถม  เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายชูชาติ  ทรัพย์มาก ที่ปรึกษาสพฐ.ด้านการบริหารงานบุคคล และนายกิตติพงษ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ของดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ทั้ง 7 เครือข่าย และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561