การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๙ และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ ๑๐ ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน โดยจัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยนักเรียนทุกระดับชั้น 11 รายการ เพื่อคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่ชนะเลิศแต่ละระดับเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป