ประกวดระเบียบแถว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ มีระเบียบวินัย กิจกรรมประกวดระเบียบแถว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะการประกวดเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป