บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีส่งมอบนักศึกษาจีน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และพิธีส่งมอบนักศึกษาจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดเชียงใหม่(รุ่นที่ 13) และจังหวัดลำพูน (รุ่นที่ 8 ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมอบจ.ลำพูน โดยมีนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เป็นประธาน  ในครั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สพป.ลำพูน เขต 1 สพป.ลำพูน เขต 2 สพม.35 จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง และจ.แม่ฮ่องสอน เพื่อนำนักศึกษาจีน จำนวน 84 คน จากมหาวิทยาลัยครูเน่ยจีน  มหาวิทยาลัยเฉิงตูและมหาวิทยาลัยเสฉวน แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในโรงเรียน 4 จังหวัด สำหรับสพป.ลำพูน เขต 2 ได้รับมอบนักศึกษาจีน จำนวน 2 คน เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาในโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปภัมภ์