เยี่ยมร.ร.อนุบาลประจำเขตพื้นที่ โรงเรียนอนุบาลวังดิน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ โรงเรียนอนุบาลวังดิน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การจัดสร้างอาคารเรียนอนุบาล 1 และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้กำชับให้โรงเรียนป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปาก โดยมีนายจรินทร์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังดิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561