โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2561

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)และโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2561 ระดับดีเยี่ยม จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน