รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมบุคลากร/ปลูกต้นไม้

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561   ณ บริเวณหน้าอาคารนิติกร นอกจากนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561