ผ้าป่าสามัคคี และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง  วัดวังสะแกง บ้านท่าช้าง และบ้านท่าหลุก

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง  วัดวังสะแกง บ้านท่าช้าง และบ้านท่าหลุก จำนวน 78 ทุน เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี ท่านพลเรือเอกอมรเทพ  ณ บางชัาง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน