รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback)และโครงการยกเลิกสำเนา (No copy)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 รับทราบแนวทางในการบันทึกพิกัดสถานที่จัดให้บริการประชาชน ตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนา (No copy) ผ่านการประชุมคอนเฟอเรนซ์จากสพฐ. เพื่อให้สพป.ลำพูน เขต 2 สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องในการให้บริการแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2