ร่วมงานส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อส่งเสริมการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย โดยมีนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง