ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันภาษาไทย ระดับเครือข่ายสถานศึกษา และระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมกันนี้นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม ได้นำผู้เข้ารับการอบรมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561