จัดทำหลักสูตร โครงการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมวิทยากรจัดทำหลักสูตร โครงการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) เพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรและวางแนวทางในการดำเนินโครงการที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2