ให้กำลังโรงเรียนบ้านดอนมูล หลังประสบวาตภัย

<<< เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาเเละคณะครู โรงเรียนบ้านดอนมูลหลังจากประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 พร้อมกันนี้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้แนะนำให้นายณัฐนนท์  ศรีกิตตินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สำรวจความเสียหายและรายงานเพื่อรับความช่วยเหลือ และแนะนำให้โรงเรียนหาวิธีป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต