การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV  โดยมีศึกษานิเทศก์และครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ตั้งแต่ปี 2558-2561 เข้าร่วมรับชม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการ และตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะและนำผู้เข้าร่วมการอบรมกล่าคำปฏิญญาเขตสุจริต เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั่วคราวห้องบริหารบุคคลเก่า