รดน้ำดำหัวและขอพรนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอ.ก.ศ.จ.ลำพูน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารดน้ำดำหัวและขอพรนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอ.ก.ศ.จ.ลำพูน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่