รดน้ำดำหัว ขอพรนายอำเภอเวียงหนองล่องและนายอำเภอทุ่งหัวช้าง

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยคณะ รดน้ำดำหัวและขอพรนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเวียงหนองล่อง และนายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561