พิธีรดน้ำดำหัวผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และรองฯ

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัวดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา เพื่อขออโหสิกรรมในสิ่งที่เคยล่วงล้ำทั้งกาย วาจา และใจ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการขอพรเพื่อให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์สพป.ลำพูน เขต 2