การนำกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดการอบรมการนำกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community ) สู่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำกระบวนการPLC ไปบูรณาการกับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกันนี้สพป.ลำพูน เขต 2 ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560