พิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและรองฯ

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีสรงน้ำพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561