mou โครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดลำพูน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับอบจ.ลำพูนและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และร่วมเปิดโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมทั้งจัดเวทีกิจกรรมและพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้กับนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของรัฐบาล ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้จะเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและคนไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลางอบจ.ลำพูน