สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ศึกษาดูงานสพป.ลำพูน เขต 2

นายเรืองเดช สุขโอรส ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเขตสุจริต การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยมีนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560