ชี้แจงการแนวทางการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ(ม.44)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และข้าราชการครูและุคลากรทางการศึกษาร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ปีงบประมาณพ.ศ.2561 จากสพฐ. เพื่อรับทราบคำชี้แจง รายละเอียดตัวประกอบ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อดำเนินการรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุมบุคคล(เก่า) สพป.ลำพูน เขต 2