การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมินPISA2018

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียน เพื่อรับการประเมิน PISA 2018  ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด โดยมีนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะผู้เข้ารับการประชุมและได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนเตรียมตัวให้พร้อมในการรับการประเมิน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561     ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2