ปัจฉิมนิเทศร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 176 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 96 คน เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตร เหรียญทองชนะเลิศและเหรียญทองรองชนะเลิศให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการแข่งขันงานทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่67