พิธีหล่อรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ร.ร.บ้านหล่ายท่า

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีหล่อรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจให้แก่นักเรียน ครู ประชาชนบ้านหล่ายท่าและอ.ลี้ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ความสงบสุข ร่มเย็นแก่ผู้เข้าร่วมพิธีและพุทธศาสนิกชน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า อ.ลี้ จ.ลำพูน