พัฒนาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.ลำพูน เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสพฐ. เพื่อให้ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน