รับมอบห้องสมุดเรือนแพ 100 พระชันษา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญและรับมอบห้องสมุดเรือนแพ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช มูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท จากพระอาจารย์เจริญพงษ์ อภิวฺฑฒโน วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้แก่นักเรียนและประชาชนจ.ลำพูน จ.เชียงใหม่และจ.ตากที่พักอาศัยในแม่น้ำปิง พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบห้องสมุดเรือนแพ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ให้กับนายฐนกร  ดวงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรและคณะครู เพื่อบริหารจัดการและใช้เกิดประโยชน์ต่อไป

และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมแบบบูรณาการโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาห้องเรียนเรือนแพ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความปลอดภัยของนักเรียนพักนอน ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ระบบอินเตอร์เน็ต และการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 โดยมีนายฐนกร  ดวงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรและคณะครู  ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561