เยี่ยมโรงเรียนบ้านดอยแดน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอยแดน(ธัมมราษฎร์วิทยา) เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น ระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ต การเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนปีการศึกษา2561 การจัดระบบห้องสมุดและการจัดภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  โดยมีนางลำเจียก ยศชัย รกท.ผอ.ร.ร.บ้านดอยแดน(ธัมมราษฎร์วิทยา)และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561