เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 54 ท่าน เพื่อเป็นการเชิดชูความดีที่ทุกท่านได้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา โดยมีดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน ในพิธีครั้งนี้มีการทำบุญสืบชะตาให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการตามพิธีของชาวล้านนา มีพิธีมอบใบประกาศและโล่ห์เกียรติยศ พร้อมกันนี้ทางผู้เกษียณอายุราชการ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง โรงพยาบาลลี้ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง เมื่อวันที่ 29กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2