การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม VDO Conference การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตร ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสพฐ. โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2