เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแทง

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแทง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการบริหารจัดการงานโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน การใช้อินเตอร์เน็ต การเตรียมความพร้อมการสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นป.3 , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 และความปลอดภัยระบบไฟฟ้าของโรงเรียน พร้อมทั้งรับทราบข้อจำกัดในการบริหารงานของโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลมาบริหารจัดการต่อไป โดยมีนายถนอม เมืองสุวรรณ์ รกท.ผอ.ร.ร.บ้านห้วยแทง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561