ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงการสำรวจความต้องการจำเป็นร.ร.ประชารัฐ

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ศึกษานิเทศก์และผอ.ร.ร.ในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อรับฟังการชี้แจงการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) เพื่อการบริหารจัดการต่อไป เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2