พุธเช้าข่าวสพฐ. / ประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 (28 กุมภาพันธ์ 2561)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2561 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการประชุมทีมบริหาร เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด