จัดสรรเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 เพื่อจัดสรรให้กับผู้ที่ได้รับพระราชทาน ตามความจำเป็นที่ต้องใช้ประดับและความเหมาะสม จำนวน 77 คน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2