VDO Conference การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางดวงกมล ยงคงกระพัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference จาก สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถบริการในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564