คารวะขอพรจากดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 คารวะขอพรจากดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงาน และชีวิตครอบครัว ณ สพป.ลำพูน เขต 1