กราบคารวะขอพรจากพระครูวิโรจน์ รตนสาร (ครูบาแก้ว รตฺตโน) เจ้าอาวาสวัดทุ่งหัวช้างและนายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอทุ่งหัวช้าง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น.นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 , นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ากราบคารวะขอพรจากพระครูวิโรจน์ รตนสาร (ครูบาแก้ว รตฺตโน) เจ้าอาวาสวัดทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน และนายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงาน และชีวิตครอบครัว พร้อมกันนี้นายชาญชิต ทัพหมี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ดูสภาพบ้านพักศึกษาธิการอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลในการทำการรื้อถอน เพื่อนำไม้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป