ประชุม/สัมมนาให้ความรู้การหักภาษี ณ ที่จ่าย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจันทร์เทพ  จันทร์ต๊ะพงศ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุม/สัมมนาให้ความรู้การหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ลำพูน เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายนำส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2