ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 67

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ร่วมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  โรงเรียนบ้านแม่แนต โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน โรงเรียนบ้านแม่เทย และโรงเรียนบ้านดง(คำบุญประชาถกล) ที่ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561