ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางปุณิกา  ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564เพื่อให้การทำงานบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2