การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อ.บ้านโฮ่ง

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีนายสมาน  กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่งเป็นประธานเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง