กำกับติดตาม การดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และติดตามผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผู้อำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับนางอัจราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะ ที่ได้มากำกับติดตาม การดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และติดตามผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร และโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระว่างวันที่วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563