ประเมินระบบออนไลน์บ้านวิทยาศาสตร์น้อย

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการ การประเมินระบบออนไลน์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 โดยมีครูระดับชั้นปฐมวัยในโครงการฯของสพป.ลำพูน เขต 2 รุ่นที่ 1 และ 4 จำนวน 20 โรงเรียนเข้ารับการประเมินครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั่วคราวห้องบริหารงานบุคคล(เก่า)