ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯระดับเครือข่ายสถานศึกษา และปฏิทินในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2