จัดทำเว็ปไซต์กลุ่ม

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็ปไซต์กลุ่มในสพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับประชุม มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเว็ปไซต์ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับปรุงเว็ปไซต์กลุ่ม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561