จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่

นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ในต.บ้านหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ร่วมโครงการ ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดสันเจดีย์-ริมปิง ต.บ้านหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 256