พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหาร

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จและรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และในโอกาสเดียวกันนี้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานในเรื่องการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การปฏิบัติหน้าที่การอยู่เวรรักษาความปลอดภัย การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) การคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ การขอรับงบประมาณเก้าอี้-โต๊ะนักเรียน การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายสูงสุด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561