กีฬาสมาพันธ์ครูจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ครูจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 ณ สนามโรงเรียนวัดน้ำพุ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด