รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. (14 ตุลาคม 2563 )

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2